Section Image

Historiku dhe eksperienca e punës së entitetit

Entiteti ka filluar veprimtarinë e vetë ekonomike qysh nga Marsi i vitit 1983 me emrin DPZ “Apetit” me seli në Vushtrri. Veprimtaria ishte importimi i  kafshve për therrje si dhe therrja e tyre. Programi i asaj kohe ishte shitja e mishit të freskët dhe disa prodhimeve nga mishi siq janë: suxhuku, qyftet, qebapat, mishi i terur dhe përshuta.